Month: May 2019

วิตามินดี

วิตามินดีจัดเป็นวิตามินที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจมากเท่าไหร่ จากการสุ่มสำรวจเก็บสถิติของพนักงานออฟฟิศจากกรุงเทพฯพบว่าพนักงานจำนวน 36 เปอร์เซ็นต์มีโอกาสขาดวิตามินดี สาเหตุหนึ่งที่วิตามินดีไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักเพราะว่าร่างกายมนุษย์มีกระบวนการที่สามารถสังเคราะห์ไขมันให้กลายเป็นวิตามินได้โดยอาศัยแสงแดด ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่หมั่นออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นของวันรับรองว่าได้รับวิตามินดีไปเต็ม ๆ อย่างเพียงพอและยังได้สุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายอีกด้วย วิตามินดีถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ D2 และ D3 ซึ่งD2 นั้นเป็นรูปแบบของวิตามินดีที่ร่างกายได้รับจากภายนอกเช่นอาหารเสริม หรือจากการรับประทานอาหารบางอย่าง ส่วนวิตามิน D3 นั้น ร่างกายมีกระบวนการสังเคราะห์ขึ้นได้ตามวิธีข้างต้น วิตามินดีมีส่วนช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดี ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน โรคไขข้อลดน้อยลง และนอกจากนี้ยังพบว่าการขาดวิตามินดีมีส่วนในการเพิ่มโอกาสของการเป็นโรคเบาหวานได้อีกด้วย วิตามินดีพบได้ในอาหารส่วนน้อยซึ่งเป็นประเภท ชีส ไข่แดง เนื้อวัว และปลาที่มีไขมันเป็นจำนวนมากเช่นปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปกติแล้วปริมาณวิตามินดีที่แนะนำในแต่ละวันคือ 600 IU เป็นต้นไปแต่ไม่ควรจะถ้าเกิน 40000 IU ถ้าหากรับวิตามินดีมากเกินไปจะเกิดภาวะวิตามินดีเป็นพิษ จะมีปัญหาไตวาย แคลเซียมในเลือดสูง จนถึงอาการโคม่า การรับประทานวิตามินดีเกินขนาดถือเป็นเรื่องที่อันตรายมาก ดังนั้นไม่ควรซื้ออาหารเสริมที่มีวิตามินดีสูงมารับประทานเองควรจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน

Back To Top