Category: วิตามินและเกลือแร่

วิตามิน

วิตามินเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารเคมีที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตไพรเมตระดับสูงเพราะไม่สามารถสังเคราะห์ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะมนุษย์นั้นวิตามินถือเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานในหลายส่วนของร่างกาย เช่น วิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิก มีหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงขอระบบไหลเวียนเลือด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น วิตามินถือเป็นองค์ประกอบในกระบวนการทำงานของร่างกายเท่านั้น จึงต้องอาศัยกระบวนการอื่น ๆ ช่วยเพื่อให้เกิดงาน เช่นวิตามินดีแปรสภาพตัวเองเป็นสารกระตุ้นให้ร่างกายดูดซึม การขนส่งแคลเซียมไปยังกระดูกและฟันได้ดีขึ้น เนื่องจากวิตามินเป็นสารเคมีที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ จะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารที่เข้าไป ซึ่งพบวิตามินได้มากในอาหารประเภทผักและผลไม้ ในอดีตผู้คนที่ขาดวิตามินและเกิดเป็นโรคแต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เช่น ชาวประมงที่ออกทะเลหาปลาเป็นระยะเวลานานจะเป็นหวัด เป็นโรคลักปิดลักเปิด มีน้ำมูก มีโรคแทรกซ้อนอีกหลายโรคตามมาทำให้ชาวประมงในยุคนั้นต้องเก็บมะนาวหรือผลไม้ประเภทส้มขึ้นไปรับประทานบนเรือเพื่อเสริมสร้างวิตามินที่ขาดไปจากการรับประทานอาหารไม่ครบถ้วน ต่อมาในช่วงคริสตศักราช 1930 มีหลักฐานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการสังเคราะห์วิตามินขึ้นมาเพื่อรับเป็นอาหารเสริม ในยุคนั้น เรื่องวิตามินยังถือเป็นเรื่องใหม่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก แต่แต่หลังจากนั้นอีก 20 ปีธุรกิจอาหารเสริมประเภทวิตามินกลับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ตามปกติแล้วถ้ามีการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ก็ไม่จำเป็นต้องทานวอตามินเป็นอาหาร เสริมแต่จะมีคนบางประเภทที่ต้องการวิตามินเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นนักกีฬานักเพาะกายต้องการสารอาหารมากเป็นพิเศษเพื่อไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อ หรือ นักกีฬาต้องการวิตามินเพื่อเพิ่มศักยภาพของร่างกายให้ถึงขีดสุด

Back To Top